Regulamin – RODO

REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty za pobyt uznaje się za akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Mieszkania wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji . W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata (bezzwrotnego) zadatku na konto: BANK PKOBP : 89 1020 2980 0000 2002 0084 3714
 4. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960 lub Ust. z dnia 7 stycznia 1991 r. o paszportach)
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 6. Klient nie może przekazać mieszkania innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie Ośrodka do godziny 22:00.
 8. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia Ośrodka bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w mieszkaniach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w mieszkaniach będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 13. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony
  14.W wynajmowanych mieszkaniach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA !
 14. W momencie otrzymania klucza do mieszkania stają się Państwo jego gospodarzami.
 15. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u Gospodarzy.
 16. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w u Gospodarzy obiektu.
  18.- w trakcie dokonania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Ośrodka dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997roku o ochronie danych osobowych.
 17. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art.38 ust.12 Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U.2014 poz.827),
 18. Ośrodek ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa,
 19. W przypadku nie uregulowania opłaty za pobyt pierwszego dnia rezerwacji (na przykład z powodu nie przyjechania do Ośrodka) rezerwacja jest utrzymywana przez jedną dobę hotelową.
 20. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Gość zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.
 21. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 22. Zobowiązuje się Gościa do opieki nad towarzyszącymi mu dziećmi do lat 18 – za które ponosi pełną odpowiedzialność , na całym terenie Ośrodka
 23. Opuszczenia pokoju przed upływem doby hotelowej kończącej okres rezerwacji. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych w pokoju po upływie doby hotelowej, kończącej okres objęty rezerwacją, pracownicy Ośrodka maja prawo opróżnić pokój z pozostawionych rzeczy osobistych.
  26.„W Ośrodku prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Obiekt. Nagrania z kamer po nie wystąpieniu żadnych zdarzeń ulegają skasowaniu.
  Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty za pobyt uznaje się za akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu – oznacza to, iż Klient zapoznał się
  z Regulaminem, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Domki Letniskowe Grzegorz Kalisz ul.równa 32 38-610 Polańczyk

Dane osobowe:

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Call Now ButtonZadzwoń